Ravne strehe

Splošno

Uporaba ravne strehe je v zadnjih letih postala standard na  številnih  objektih, vedno bolj pogosta pa je tudi na stanovanjskih hišah. Gre za tip strehe z minimalnim nagibom, ki je potreben za odtekanje vode. Pred vremenskimi vplivi pa tako streho, za razliko od klasičnih kritin, zaščitimo s hidroizolacijo, ki zagotavlja popolno vodotesnost. Takšna ravna streha dobi drugačen, moderen videz, njena površina pa se lahko še dodatno uporabi.

Funkcije/prednosti

Ravna streha je za uporabnika izjemno funkcionalna, saj jo lahko uporabi za pohodno površino (ureditev terase ali  letnega vrta) ali vozno površino (parkirišče). Streho je mogoče tudi ozeleniti, s čimer stanovalci pridobijo zunanjo zeleno površino, ki je bila zaradi gradnje delno zmanjšana. Izbira ravne strehe predstavlja ekonomično rešitev zaključka gradnje, saj se z njo doseže optimalna izkoriščenost prostora. Zelena streha pa poleg tega zagotavlja še ugodno mikroklimo in poveča udobje bivanja. To pa hkrati, zaradi dodatnega sloja, poveča toplotno in zvočno izolacijo.

Delitev ravnih streh

Poznamo  več različnih delitev ravnih streh, ki so odvisne od različnih elementov, kot je toplotna izolativnost, pohodnost, sestava, … V nadaljevanju bodo predstavljene štiri najpomembnejše.

 1. Glede na toplotno izolacijo poznamo dva različna tipa ravnih streh in sicer:
 • toplo ravno streho (streha nad toplim prostorom) in
 • hladno ravno streho (streha nad neogrevanim prostorom).

Pri hladnih ravnih strehah je običajno izvedena samo hidroizolacija na nosilni podlagi, pri le-teh pa poznamo tudi izjemo, ko nad sloj  toplotne izolacije ravne strehe dodamo večji zračni sloj. S tem to streho spremenimo v hladno ravno streho.

 1. Glede na pohodnost prav tako poznamo dva tipa ravnih streh in sicer:
 • pohodne ravne strehe in
 • nepohodne ravne strehe.
 1. Poleg tega poznamo tudi več tipov streh pod težko zaščito, ki so ena izmed možnih konstrukcij ravne strehe. To so:
 • ravne strehe, zaščitene s slojem prodca,
 • ravne zelene strehe,
 • parkirne ploščadi in
 • pohodne strehe, terase.
 1. Končna delitev pa je delitev toplih ravnih streh glede na sestavo. Mednje spadajo:
 • klasična ravna streha,
 • obrnjena ravna streha in
 • pol obrnjena ali DUO ravna streha.

Delitev toplih ravnih streh

Tople ravne strehe se delijo glede na zaporedje slojev, iz katerih je streha na koncu sestavljena. Izmed vseh slojev je pri ločevanju različnih tipov streh najpomembnejša lega toplotne izolacije, kar bo podrobneje predstavljeno v nadaljevanju. Ločimo klasično ravno streho, obrnjeno ravno streho in pol obrnjeno streho/DUO streho.

KLASIČNA RAVNA STREHA

Gre za  izvorni tip ravne strehe, ki se še vedno izvaja. Pri klasični ravni strehi si obvezni sloji od spodaj navzgor sledijo takole: nosilna podloga, parna zapora, toplotna izolacija, hidroizolacija in na koncu opcijsko zaščitni sloj.

Prednost klasične ravne strehe je ekonomičost.

OBRNJENA RAVNA STREHA

To je tip ravne strehe, ki je po razvoju sledil klasični ravni strehi in je danes  pogosto izveden tako na novih strehah kot pri sanacijah. Njeno izvedbo je omogočila uporaba novega toplotnoizolacijskega materiala, ekstrudiranega polistirena (XPS), ki ne vpija vode. Obrnjena ravna streha je sestavljena od spodaj navzgor iz naslednjih slojev, v naklonu: nosilna podlaga, hidroizolacija, toplotna izolacija, ločilni sloj in sloj obtežbe (prodec, apd.).

Obrnjena ravna streha ima dobro mehansko zaščito, dolgo življenjsko dobo in je tudi ekonomična. (Pri izvedbi smo omejeni z debelino toplotne izolacije).

POL OBRNJENA ALI DUO RAVNA STREHA

Zaradi povečanja potrebe po toplotni zaščiti stavb in zaradi  predpisov, ki gredo v smer varčevanja z energijo, obrnjena ravna streha ni več tako aktualna, saj je pri njej maksimalna debelina ekstrudiranega polistirena (XPS) omejena (18-20cm), zaradi česar prihaja pri padavinah do podhladitve hidroizolacije. Zato je sedaj   pogostejša polobrnjena ali duo ravna streha, ki ima poleg zaporedja slojev, značilnega za klasično ravno streho, izveden še dodatni sloj toplotne izolacije iz ekstrudiranega polistirena (XPS) nad hidroizolacijo. Pri tem tipu ravne strehe si torej sloji sledijo takole: nosilna podloga, parna zapora, toplotna izolacija, hidroizolacija, toplotna izolacija, ki je hkrati mehanska zaščita, ločilni sloj in na koncu nujen zaščitni obtežilni sloj oz. končna obdelava površine.

Pol obrnjena ali duo ravna streha ima dobro mehansko zaščito in dolgo življenjsko dobo.