Zelene strehe

Svoje hiše so z zelenimi strehami prekrivali že Asirci, danes pa ta gradbeni trend doživlja preporod. Seveda je od tistih časov do danes tehnologija tako napredovala, da je ozelenitev strehe zelo preprosta. Zelena streha služi kot dodatna zaščita stavbe, s čimer pripomore k uravnavanju notranje temperature, absorbira deževnico in tako razbremeni kanalizacijsko meteorno omrežje, hkrati pa poveča življenjsko dobo strehe tako, da ščiti vitalne dele kritine pred UV sevanjem in pred vremenskimi vplivi, kot je npr. toča, močan veter. Poleg strehe pa imajo pomembno vlogo tudi same rastline, ki rastejo na strehi, saj nase vežejo tako ogljikov dioksid kot tudi do 85% prašnih delcev iz zraka.

Za zagotavljanje vseh zgoraj navedenih lastnosti zelene strehe je le-to treba pravilno izvesti. Pri zeleni ravni strehi so prisotni standardni sloji ravne strehe glede na izbran tip strehe, tem slojem pa nato sledi še: drenažna plast, ki skrbi za odvajanje in zadrževanje vode, filter, ki preprečuje izpiranje substrata, protikoreninska zaščitna plast, ki varuje pred mehanskimi poškodbami korenin ter končno sam substrat in vegetacijska plast.

Za zeleno streho poznamo tri vrste ozelenitev:

Pri ekstenzivni ozelenitvi so zasajene predvsem nizkorastoče rastline, kot so trave,  / , homoljice, natresk, rman,…, ki ljubijo sonce in so odporne na sušo,  Takšna ozelenitev je med bolj priljubljenimi, saj potrebuje nego le do razrasta rastlin, njen namen pa je predvsem ta, da pozitivno vpliva na lokalno klimo. Potrebuje minimalno vzdrževanje, večinoma pa ni pohodna.

Intenzivna ozelenitev je v primerjavi z ekstenzivno na pogled še privlačnejša, a potrebuje tudi večjo mero nege, ki je primerljiva z delom na vrtu. V nego je vključeno zalivanje, gnojenje, obrezovanje,… Za intenzivno ozelenitev so primerne predvsem , trava, trajnice, grmovnice, nizkorastoča drevesa in podobno. Takšna ozelenitev je primerna za strehe, ki so namenjene za bivanje in kjer se preživi veliko časa.

Zadnja izmed vrst ozelenitev pa je biotopska ozelenitev, ki pomeni, da je vegetacija le samoraslo in avtohtono rastlinje, kot sta trava in mah, ki ne potrebujeta posebne nege.