Skip to content Skip to footer

Splošni pogoji & GDPR

I. SPLOŠNE DOLOČBE

• 1. ČLEN

Ti splošni pogoji poslovanja določajo pravice in obveznosti med IZOLACIJA – KERN, d.o.o. Radomlje (v nadaljevanju: upravljavec) in uporabniki na spletnem mestu https://izolacije-kern.si. Z uporabo spletnega mesta https://izolacije-kern.si vsak uporabnik izkaže in potrdi, da je seznanjen s temi pogoji in se z njimi v celoti strinja.

II. IZJAVA O ZASEBNOSTI

• 2. ČLEN

Upravljavec zbira osebne podatke (v primeru, da ste izpolnili katerega izmed kontaktnih obrazcev na strani), kot so e-poštni naslov, osebno ime in priimek. Upravljavec zbira in uporablja osebne podatke za pravilno izvajanje spletnega mesta in ponujanje zahtevanih storitev.

Prav tako podatke lahko uporablja za obveščanje o drugih svojih izdelkih ali storitvah, ki so ali bodo na voljo. Upravljavec se zavezuje, da posamezniku ne bo poslal več kot 4 obvestila iz tega odstavka mesečno. Upravljavec se zavezuje, da skladno z veljavno zakonodajo ne bo prodajal ali dajal v najem tako pridobljenih osebnih podatkov tretjim osebam. Upravljavec lahko občasno stopi v stik s posameznikom v imenu svojih poslovnih partnerjev, če oceni, da bi bila njihova ponudba za vas lahko zanimiva, pri čemer pa osebnih podatkov posameznika nikakor ne sme razkriti temu zunanjemu partnerju. Osebni podatki se brez soglasja posameznika lahko razkrijejo pristojnim organom, če to določajo veljavni predpisi.

• 3. ČLEN

Upravljavec ščiti osebne podatke posameznikov pred vsakim nepooblaščenim dostopom, uporabo ali razkritjem.

Upravljavec ne prevzema nobene odgovornosti za razkritje osebnih podatkov ali drugih občutljivih podatkov, če do njega pride zaradi neustrezne strojne ali programske opreme na strani uporabnika. Vsak uporabnik je dolžan sam poskrbeti, da na delovni postaji, ki jo uporablja za dostop do spletnega mesta in njegovih storitev, ni nameščene nobene škodljive programske opreme (kot npr. virusi, trojanski konji, t.i. mallware ali spyware).

• 4. ČLEN

Vsak posameznik lahko kadar koli pisno na elektronski naslov info@izolacije-kern.si ali na naslov društva zahteva, da upravljavec trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja. Upravljavec bo najkasneje v 15 dneh prenehal uporabljati osebne podatke posameznika, ki poda zahtevo iz prejšnjega odstavka, za namen neposrednega trženja, o čemer bo posameznika obvestil na njegov elektronski poštni naslov.

• 5. ČLEN

Upravljavec lahko za potrebe analiz uporabe spletnega mesta in trženja oglasnega prostora zbira tudi druge podatke o posameznih obiskih spletnega mesta in obiskih drugih spletnih mest neposredno iz spletnega mesta drustvo-dps.si, pri čemer teh podatkov ne povezuje s posamezniki ali njihovimi osebnimi podatki.

III. AVTORSKE PRAVICE

• 6. ČLEN

Vse pravice na začetni strani in vseh podstraneh spletnega mesta kern-izolacije.si so pridržane. Informacije in gradiva na spletnem mestu so zaščitene s pravicami intelektualne lastnine upravljavca. Informacije in gradiva, ki so prikazana na tem spletnem mestu, lahko naložite z mreže za vašo osebno domačo rabo, pri čemer ne smete spreminjati označb avtorskih pravic, drugih obvestil o pravicah intelektualne lastnine ali obvestil o drugih pravicah. Dovoljeno je nalaganje in tiskanje informacij in gradiv z namenom ogledovanja in branja za nekomercialne namene. Vsako drugo kopiranje, distribuiranje, ponovno objavljanje, spreminjanje informacij in gradiv na tem spletnem mestu ali njihovo pošiljanje po pošti ter razširjanje na kakršen koli drug način brez predhodnega pisnega dovoljenja je prepovedano. Prav tako je prepovedana uporaba kateregakoli elementa drustvo-dps.si za kakršne koli druge namene, kot za izključno osebno, nekomercialno, domačo rabo.

IV. OMEJITEV ODGOVORNOSTI

• 7. ČLEN

Upravljavec se bo trudil za najboljše možno delovanje spletnega mesta, vendar ne prevzema nikakršnih odgovornosti in garancij za njegovo nemoteno uporabo. Vsi uporabniki uporabljajo spletno mesto na lastno odgovornost. Niti upravljavec niti katera koli druga fizična ali pravna oseba, ki je sodelovala pri ustvarjanju, nastanku in izdelavi spletnega mesta ali še sodeluje pri nadgradnjah in novih informacijah in gradivih, ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi izhajala iz dostopa, uporabe ali nezmožnosti uporabe informacij in gradiv na spletnem mestu ali za kakršne koli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini.

Upravljavec tudi ne more biti odgovoren za kakršne koli poškodbe (vključno tiste, ki jih povzročijo virusi) računalniške opreme, mobilnih telefonov ali katere koli druge opreme, s katero je mogoče dostopati do strani, zaradi obiska strani ali kakršne koli njene uporabe.

Upravljavec ne more biti odgovoren za nikakršno škodo kakršne koli vrste, ki bi utegnila nastati zaradi uporabe ali nezmožnosti uporabe spletnega mesta.

IV. OMEJITEV ODGOVORNOSTI

• 8. ČLEN

Vse morebitne spore bodo stranke reševale sporazumno, če pa to ne bo mogoče, je pristojno sodišče v Ljubljani.

• 9. ČLEN

Ti splošni pogoji začnejo veljati z dnem objave na spletni strani drustvo-dps.si. Upravljavec lahko spremeni splošne pogoje kadar koli, pri čemer pa bo o nameravani spremembi splošnih pogojev in bistvenih spremembah obvestil vse registrirane uporabnike vsaj 15 dni pred uveljavitvijo sprememb.