Skip to content Skip to footer

Zelene strehe za hiše in objekte: strokovna ekstenzivna in intenzivna ozelenitev - Kern

zelene strehe kern

Podaljšajo življenjsko dobo

Svoje hiše so z zelenimi strehami prekrivali že Asirci, danes pa ta gradbeni trend doživlja preporod. Za razliko od tistih časov je danes tehnologija tako napredovala, da je ozelenitev strehe zelo preprosta.

Zelena streha služi kot dodatna zaščita stavbe, s čimer pripomore k uravnavanju notranje in zunanje temperature, absorbira deževnico, s čimer razbremeni kanalizacijsko meteorno omrežje, hkrati pa podaljša življenjsko dobo strehe tako, da ščiti vitalne dele kritine pred UV-sevanjem in pred vremenskimi vplivi, kot je npr. toča.

Poleg strehe pa imajo pomembno vlogo tudi same rastline na strehi, saj nase vežejo tako ogljikov dioksid kot tudi do 85 % prašnih delcev iz zraka.

Zelene strehe Kern - tip zelenih streh. Moderne stresne kritine Kern. Izolacije in kleparska dela.
Zelene strehe Kern - tip ravnih streh. Moderne stresne kritine Kern. Izolacije in kleparska dela.
Plasti v zelenih strehah Kern

Sestava zelene strehe

Pri zeleni ravni strehi so prisotni standardni sloji ravne strehe, glede na izbrani tip strehe, tem slojem pa nato sledijo še: protikoreninska zaščitna plast, drenažno-akumulacijska plast, ki skrbi za odvajanje in zadrževanje vode, filter, ki preprečuje izpiranje substrata, ki varuje pred mehanskimi poškodbami korenin, ter substrat in vegetacijska plast.

0%
Boljša toplotna izolacija
0%
Optimizacija prostora
Optimalna ozelenitev strehe

Tri vrste ozelenitev

Za zeleno streho poznamo tri vrste ozelenitev, ki se delijo med ekstenzivno, biotopsko in intenzivno ozelenitev. Tovrstne ozelenitve strešnih kritin imajo pozitiven vpliv na lokalno klimo ter optimizirajo prostore na objektih.

Zelene strehe Kern - tip zelenih streh in ozelenitev vrta. Moderne stresne kritine Kern.
Zelene strehe - ozelenitev vrta z rastlinjem. Moderne stresne kritine Kern.
Zelene strehe - ozelenitev vrta z rastlinjem. Moderne stresne kritine Kern.
Zeleni in trajnostni izbor

Ekstenzivna ozelenitev

Ekstenzivna ozelenitev zajema zasaditev nizkorastočih rastlin, kot so trave, homulice/sedum, natresk …

Tovrstna ozelenitev je med bolj priljubljenimi, saj potrebuje nego le do razvoja rastlin, njen namen pa so predvsem pozitivni vplivi na lokalno klimo, tako da večinoma ni pohodna. Vzdrževanje je minimalno.

potrebuje večjo mero nege

Intenzivna ozelenitev

Intenzivna ozelenitev je v primerjavi z ekstenzivno na pogled še privlačnejša, a potrebuje tudi več nege, ki je primerljiva z delom na vrtu.

V nego so vključeni zalivanje, gnojenje, obrezovanje … Za intenzivno ozelenitev so primerne predvsem trajnice, trave, grmovnice, nizkorastoča drevesa in podobno.

Takšna ozelenitev je primerna za strehe, ki so namenjene za bivanje in kjer se preživi veliko časa.

Zelene strehe - ozelenitev vrta z rastlinjem in zelišči. Moderne stresne kritine Kern.
Zelene strehe - ozelenitev vrta z rastlinjem in zelišči. Moderne stresne kritine Kern.
Zelene strehe - ozelenitev vrta z rastlinjem in vrtnicami. Moderne stresne kritine Kern.
Zelene strehe - ozelenitev vrta z rastlinjem in vrtnicami. Moderne stresne kritine Kern.
minimalno vzdrževanje

Biotopska ozelenitev

Obstaja tudi biotopska ozelenitev, ki pomeni, da je vegetacija le samoraslo in avtohtono rastlinje, kjer ni potrebe po posebni negi, se pravi trava in pa tudi mah.

Primerno je za nepohodne površine in objekte, ki želijo ozeleniti strešne kritine z minimalnim vzdrževanjem.